• 04 CZE 19

  Studia umożliwiają poznanie tajników pracy optyka okularowego i przygotowują do pracy w firmach, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi związane z urządzeniami optycznymi. Studenci nabywają wiedzę z obszaru optyki geometrycznej i falowej, anatomii i fizjologii oka oraz podstaw optometrii.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • jak działają oraz jak się wytwarza i obrabia soczewki,
  • jakie są wady wzroku i jak się je koryguje,
  • fizycznych podstaw diagnostyki medycznej,
  • wykorzystania aparatury optycznej,
  • anatomii i fizjologii oka.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • zakładach optycznych,
  • szpitalach i przychodniach,
  • zakładach produkujących sprzęt optyczny.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Optyka okularowa jest jednym z nielicznych takich kierunków w kraju. W czasie studiów organizowane są szkolenia i wykłady prowadzone przez przedstawicieli firm z obszaru optyki. Studenci mają również możliwość odbycia praktyki zawodowej w specjalistycznych salonach optycznych.