• 07 LIS 17

    Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, doświadczoną kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu europejskim.

    UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

    Nauczysz się:
    • prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
    • funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych,
    • analizowania zjawisk politycznych,
    • przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
    • działalności politycznej,
    • tworzenia ekspertyzy dla mediów.

    KARIERA I PRACA
    Nasi absolwenci pracują w:
    – partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich,
    – mediach i agencjach public relations,
    – think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
    – administracji rządowej i samorzą­dowej,
    – instytucjach Unii Europejskiej.

    Profil studiów: ogólnoakademicki

    ECTS: 180


    Specjalności:

    • bezpieczeństwo pań­stwa;
    • komunikacja międzykulturowa;
    • marketing w administracji i polityce;
    • administrowanie instytucjami polityki społecznej

    Kryteria kwalifikacji - grupa I:

    • język obcy nowożytny: dowolny

    Kryteria kwalifikacji - grupa II:

    • język polski

    Kryteria kwalifikacji - grupa III:

    • przedmiot dowolny

    Dodatkowe informacje:

    Studia dla pasjonatów polityki. W wyniku dobrego przygotowania merytorycznego i pozyskanych umiejętności absolwenci bez trudu uzyskują szybki awans w mediach, partiach politycznych, strukturach samorządowych i rządowych pań­stwa. Absolwenci Instytutu Politologii i Europeistyki odgrywają pierwszoplanową rolę w strukturach partii politycznych, czego doskonałym przykładem są osoby m.in. Joachima Brudzińskiego, Grzegorza Napieralskiego, Sławomira Nitrasa, Leszka Dobrzyńskiego czy Krzysztofa Zaremby. Wejdź na stronę: polityka.usz.edu.pl