• 07 LIS 17

  Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, doświadczoną kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu europejskim.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
  • funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych,
  • analizowania zjawisk politycznych,
  • przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
  • działalności politycznej,
  • tworzenia ekspertyzy dla mediów.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  – partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich,
  – mediach i agencjach public relations,
  – think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
  – administracji rządowej i samorzą­dowej,
  – instytucjach Unii Europejskiej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • doradztwo polityczne;
  • komunikacja międzykulturowa;
  • marketing w administracji i polityce;
  • administrowanie instytucjami polityki społecznej

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia dla pasjonatów polityki. W wyniku dobrego przygotowania merytorycznego i pozyskanych umiejętności absolwenci bez trudu uzyskują szybki awans w mediach, partiach politycznych, strukturach samorządowych i rządowych pań­stwa. Absolwenci Instytutu Politologii i Europeistyki odgrywają pierwszoplanową rolę w strukturach partii politycznych, czego doskonałym przykładem są osoby m.in. Joachima Brudzińskiego, Grzegorza Napieralskiego, Sławomira Nitrasa, Leszka Dobrzyńskiego czy Krzysztofa Zaremby. Wejdź na stronę: polityka.usz.edu.pl