• 07 LIS 17

  Absolwent kierunku mikrobiologia studia pierwszego stopnia posiada wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych zachodzących przy współudziale czy też z wykorzystaniem mikroorganizmów, głównie chorobotwórczych dla ssaków. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  W trakcie studiów:
  • zdobędziesz informacje na temat czynników infekcyjnych zagrażających zdrowiu ssaków, w tym ludzi,
  • poznasz metody rozwiązywania problemów diagnostycznych w zakresie chorób infekcyjnych,
  • zdobędziesz umiejętności organizacji laboratoriów mikrobiologicznych,
  • poznasz podstawy postępowania przeciwepidemiologicznego chorób zakaźnych i innych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – diagności-mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej, a także laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego,
  – pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze),
  – pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne. Mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych, jak i Ministerstwa Zdrowia

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studenci w czasie studiów zdobywają certyfikaty podstawowe i specjalistyczne potrzebne w ich przyszłej pracy, a zdobywają je w trakcie praktyk i staży w najlepszych laboratoriach w Polsce w ramach funduszy europejskich