• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Celem kształcenia jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługą klienta, jak również przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych i obsługi klienta. Ważne jest zarówno zdobycie przydatnej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności.

  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprzedażą i obsługą klienta. Bardzo ważne jest poznanie klienta i dostosowanie do niego odpowiednich technik sprzedaży. Słuchacz pozna również metody pomocne w zarządzaniu sprzedażą.

  Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą

  Organizacja:

  Zjazdy będą odbywać się jeden-dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ew. piątki (w godzinach popołudniowych), w zależności od preferencji słuchaczy.

  Wykaz przedmiotów:

  • Zarządzenie zespołem sprzedażowym
  • Organizacja działu sprzedaży
  • Negocjacje handlowe
  • Sztuka telefonowania i e-mailingu
  • Typy klientów i badanie ich potrzeb
  • Rozmowa handlowa i skuteczne techniki sprzedaży
  • Prezentacja oferty handlowej
  • Metody kształtowania lojalności klientów
  • Zarządzanie czasem
  • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
  • Psychologia stresu
  • Zarządzanie kluczowymi klientami
  • Nowoczesne kanały sprzedaży i obsługi klienta
  • Marketing wystawienniczy
  • Metody badawcze pomocne w sprzedaży
  • Narzędzia informatyczne w sprzedaży i obsłudze klienta
  • Elementy prawa w sprzedaży i obsłudze klienta
  • Merchandising – cichy sprzedawca
  • Techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów

  czas trwania: 2 semestry

  koszt: 1300zł/semestr (rocznie 2600zł)

   

  Rekrutacja:

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  – kwestionariusz osobowy kandydata  – wydruk z systemu ERK

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

  – 1 zdjęcie

  O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r.

  Każdy kandydat po 30.09.2021 otrzyma mailowo informacje na temat terminu i sposobu składania dokumentów na studia.

   

  Kierownik studiów:

  dr Agnieszka Smalec

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Katedra Marketingu Usług

  e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com

  tel. +48 607-279-716

   

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  tel. 91 444 3376

  email: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak