• 04 CZE 19

  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach, pozwalają na zdobycie umiejętności rozpoznawanie problemów i wyzwania, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne i religijne oraz migracje. Studiujący nauczyć się może podstaw języka arabskiego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podstaw języka arabskiego,
  • rozpoznawać przyczyny konfliktów i przeciwdziałania im jako skuteczny mediator,
  • identyfikować problemy komunikacyjne wynikające z wielokulturowego charakteru współczesnego społeczeństwa,
  • przeciwdziałać próbom manipulacji oraz dyskryminacji i przemocy werbalnej,
  • zarządzać zasobami ludzkimi w zróżnicowanej kulturowo zbiorowości,
  • zarządzać informacją niejawną,
  • tworzyć bazy danych i techniki przekazywania informacji,
  • lepiej rozumieć współczesny świat oraz docenisz wagę kulturowych uwarunkowań skutecznej komunikacji.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą uchodźcom,
  – centrach informacji i promocji,
  – serwisach ofert pracy i działach osobowych,
  – korporacjach międzynarodowych,
  – agencjach reklamowych i ośrodkach badania opinii publicznej,
  – punktach informacyjnych oraz biurach podróży.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Tylko u nas studenci uczą się języka arabskiego (przez 3 semestry, 4 godziny tygodniowo).