• 07 LIS 17

  W dobie dynamicznego rozwoju elektroniki i techniki rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów posługujących się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych. Obecnie metody matematyczne znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia społecznego, m.in. w przemyśle, finansach i ubezpieczeniach.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podstaw informatyki obejmujących m.in. programowanie i algorytmikę, komunikację elektroniczną, tworzenia baz danych i administrowania nimi,
  • podstaw obowiązujących na państwowym egzaminie dla aktuariuszy, którego zdanie jest pierwszym etapem do uzyskania licencji aktuariusza,
  • zastosowań krzywych eliptycznych w kryptografii oraz podstawowych technik kryptoanalizy związanych z ochroną informacji niejawnych,
  • modelowania procesów dyskretnych i ciągłych w fizyce i technice, wykorzystywania symulacji komputerowych do analizy i eksploatacji systemów automatyki stosowanych w wielu dziedzinach przemysłu,
  • prowadzenia lekcji matematyki w szkole, również z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – specjaliści (analityk-finansista, analityk ryzyka ubezpieczeniowego, analityk systemów) w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, np. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach handlowych i przemysłowych,
  – specjaliści w firmach wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane technologie, a także w instytucjach eksploatują­cych obiekty wyposażone w zautomatyzowane urządzenia i systemy (szpitale, hotele, nowoczesne budynki itd.),
  – nauczyciele matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • zastosowania matematyki
  • teoria kodowania (tylko studia stacjonarne)
  • specjalność nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Ryzyko bezrobocia po studiach pierwszego stopnia wynosi 5,81% (średnie ryzyko bezrobocia w Polsce wynosi 11,41%).