• 04 CZE 19

  Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami matematyki w gospodarce oraz na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podstaw informatyki obejmujących m.in. programowanie i algorytmikę, bazy danych, komunikację elektroniczną,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów praktycznych,
  • zastosowań teorii liczb, w tym krzywych eliptycznych, w kryptografii oraz kryptoanalizie,
  • budowania modeli matematycznych opisujących zjawiska ekonomiczne, fizyczne i inne,
  • prowadzenia lekcji matematyki w szkole, również z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • aktuariusze, pracownicy banków, towarzystw inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i biur rachunkowych,
  • analitycy działów logistycznych i statystycznych,
  • programiści w firmach informatycznych, kryptolodzy i kryptoanalitycy,
  • pracownicy firm wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia i systemy or az wytwarzających nowe technologie,
  • nauczyciele matematyki (po ukończeniu studiów II poziomu).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • teoria kodowania,
  • zastosowania matematyki i nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  brak