• 04 CZE 19

  Matematycy są bardzo cenionymi specjalistami na rynku pracy, świetnie odnajdującymi się w wielu segmentach gospodarki, poszukiwani są przez firmy informatyczne, instytucje finansowe oraz placówki oświatowe.  Pracodawcy odkryli, że „matematyczne myślenie jest jak napęd atomowy, który zwykłemu rozumowaniu dodaje mocy i rozmachu.” W nowej erze –  erze danych  –  decyzje gospodarcze, społeczne i polityczne są podejmowane w oparciu o analizę danych i ścisłe matematyczne rozumowanie. Takiego sposobu rozumowania wraz z potrzebnymi umiejętnościami (programowanie, modelowanie matematyczne) nauczysz się na specjalności matematyka komputerowa na Uniwersytecie Szczecińskim.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia abstrakcyjnego, umiejętności które są niewątpliwym atutem na rynku pracy,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów praktycznych,
  • zastosowań teorii liczb, w tym krzywych eliptycznych, w kryptografii oraz kryptoanalizie,
  • budowania modeli matematycznych opisujących zjawiska ekonomiczne, fizyczne i inne,
  • prowadzenia lekcji matematyki w szkole, również z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

  Na specjalności Matematyka komputerowa:

  • Nauczysz się jednego z wybranych języków programowania, powszechnie używanego na rynku pracy i nabierzesz biegłości w posługiwaniu się nim.
  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu matematycznych technik obliczeniowych.
  • Zaznajomisz się z podstawowymi metodami kodowania i szyfrowania informacji.
  • Zrozumiesz rolę modelowania matematycznego we współczesnym świecie.
  • Poznasz podstawy projektowania i tworzenia aplikacji komputerowych.
  • Otrzymasz wiedzę na temat praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji.

  Matematyka nauczycielska:

  • Poznasz metody nauczania i uczenia się oraz techniki planowania i prowadzenia lekcji matematyki wykorzystujące nowoczesne narzędzia technologii informatycznej oraz najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki, i technik efektywnego uczenia.
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii, która przygotuje Cię na wyzwania stawiane nauczycielom.
  • Nabierzesz biegłości w posługiwaniu się aplikacjami wspomagającymi pracę współczesnego nauczyciela matematyki.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:

  • firmach informatycznych i instytucjach specjalizujących się w szyfrowaniu, kodowaniu lub przechowywaniu informacji niejawnych,
  • firmach i instytucjach zajmujących się analizą i przetwarzaniem danych przy wykorzystaniu najnowszych technik obliczeniowych,
  • firmach informatycznych specjalizujące się w tworzeniu aplikacji komputerowych, w tym gier komputerowych,
  • placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • matematyka komputerowa (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
  • nauczycielska (na studiach stacjonarnych )

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Specjalność matematyka komputerowa została przygotowana jako odpowiedź Uniwersytetu Szczecińskiego na rosnącą potrzebę kształcenia specjalistów programistów z dużą swobodą w operowaniu matematycznymi metodami obróbki danych i szyfrowania informacji. Kierunek Matematyka realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.