• 13 SIE 18

  Celem studiów jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności potrzebnych do managementu instytucjami publicznymi oraz kreowania wizerunku. Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu public relations, funkcjonowania mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Oczywiście przekazujemy także odpowiednią dawkę wiedzy socjologicznej, ekonomicznej, dotyczącej prawa i etyki, z zakresu nauk o polityce i komunikacji społecznej – dbamy o wszechstronne poszerzanie horyzontów studentów naszego kierunku. Wiemy, że na rynku pracy największe szanse mają zawsze ci, którzy potrafią skutecznie komunikować się z otoczeniem.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • skutecznego kreowania wizerunku osób i instytucji,
  • tworzenia pozytywnego przekazu o sobie,
  • zasad współpracy z mediami,
  • jak przygotować materiały dziennikarskie i reklamowe,
  • podstawowych metod w zarządzaniu personalnym i instytucjonalnym,
  • jak sprawnie pokierować urzędami, • wystąpień publicznych,
  • interpretowania mowy ciała.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – specjaliści w agencjach PR,
  – doradcy wizerunkowi,
  – konsultanci ds. wystąpień publicznych,
  – specjaliści w mediach i instytucjach kultury,
  – rzecznicy prasowi, – urzędnicy gmin, miast i urzędów wojewódzkich,
  – pracownicy firm poszukujących ludzi kreatywnych,
  – pracownicy organizacji pozarządowych i politycznych, osoby prowadzące biura parlamentarzystów, polityków

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia dla studentów prowadzą osoby związane z mediami i PR oraz wykładowcy, którzy mają duże do­ świadczenie częstych występów w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Istotnym walorem kierunku jest współpraca wydziału z różnymi mediami, dzięki której znanych dziennikarzy można spotkać na naszych salach wykładowych.