• 04 CZE 19

  Program studiów przekazywana obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa szanse na nowoczesnym rynku pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • skutecznego kreowania wizerunku osób i instytucji,
  • tworzenia pozytywnego przekazu o sobie,
  • zasad współpracy z mediami,
  • przygotowania materiałów reklamowych i dziennikarskich,
  • podstawowych metod w zarządzaniu personalnym i instytucjonalnym,
  • prezentowania instytucji publicznych w mediach społecznościowych,
  • wystąpień publicznych,
  • interpretowania mowy ciała.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści w agencjach PR,
  • doradcy wizerunkowi,
  • konsultanci ds. wystąpień publicznych,
  • specjaliści w mediach i instytucjach kultury,
  • rzecznicy prasowi,
  • urzędnicy gmin, miast i urzędów wojewódzkich,
  • pracownicy firm poszukujących ludzi kreatywnych,
  • pracownicy organizacji pozarządowych i politycznych, osoby prowadzące biura parlamentarzystów, polityków lokalnych oraz stowarzyszeń.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • doradztwo wizerunkowe i public relations;
  • funkcjonariusz publiczny

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia dla studentów prowadzą osoby związane z mediami i PR oraz wykładowcy, którzy mają duże doświadczenie częstych występów w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Istotnym walorem kierunku jest współpraca wydziału z różnymi mediami, dzięki której znanych dziennikarzy można spotkać na naszych salach wykładowych. Więcej informacji na stronie nowypr.whus.pl