• 08 LIS 17

  Studia kulturoznawcze dają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do działania we wszystkich dziedzinach kultury, od organizacji koncertów pop po muzealnictwo. Na kierunku realizowany jest wyjątkowy autorski program ukierunkowany na wiedzę o kulturze artystycznej dawnej i współczesnej, funkcjonowanie instytucji kultury oraz kompetencje niezbędne do działań animacyjnych i pozyskiwania środków na projekty własne. W trakcie studiów wykorzystywane są także atuty Szczecina: zajęcia odbywają się m.in. w Muzeum Narodowym i Książnicy Pomorskiej. Ponadto we współpracy z kołem naukowym organizowane są doroczne wyjazdy do muzeów i galerii w Berlinie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy w instytucjach kultury,
  • wykorzystywać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych projektów w sektorze kultury,
  • poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące życie kulturalne,
  • zdobywać wiedzę potrzebną do realizacji konkretnych zadań (pisania tekstów, organizowania imprez czy wystaw),
  • współpracować przy tworzeniu i realizacji projektów naukowych w dziedzinie kultury

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – organizatorzy, animatorzy, artyści, dziennikarze w instytucjach kultury, takich jak: galerie, teatry, kina, muzea, centra kultury, stowarzyszenia, redakcje, wydawnictwa, biblioteki itd.
  Ponadto realizują samodzielnie projekty edukacyjno-artystyczne, zakładają własne firmy w sektorze kultury (warsztaty artystyczne, design, reklama, galerie).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Studenci wybierają dwie spośród proponowanych specjalności:

  zarządzanie kulturą i jej popularyzacja we współczesnym świecie;

  • bibliologiczna;
  • filmoznawstwo i nowe media;
  • sztuka i jej interpretacje;
  • turystyka kulturowa;
  • kultura Słowian

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kulturoznawstwo szczecińskie jest jednym z najmłodszych w Polsce. Działa to na jego korzyść: program studiów jest nowy i doskonalony, w czym mają swój udział także i nasi studenci. Wyróżnia się znaczącym miejscem w programie tre­ści z zakresu historii sztuki, sztuki współczesnej, teatru, filmu, kultury popularnej, problemów relacji mię­dzykulturowych oraz translatoryki kulturowej.