• 04 CZE 19

  Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach
  poznawczych. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamięci, świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. – a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania „przemawiających do umysłu” stron internetowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozpoznawać typy komunikatów, projektować strategie komunikacyjne dostosowane do poznawczych i kulturowych uwarunkowań odbiorców,
  • obsługiwać okulograf (ang. eye tracker) oraz aparaturę do pozyskiwania informacji biometrycznej,
  • projektowania i tworzenia stron internetowych,
  • tworzenia audytów użyteczności stron internetowych i przekazów reklamowych z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują:
  • w branży IT jako web developers oraz utility designers,
  • w agencjach reklamowych,
  • jako specjaliści od komunikacji internetowej i mediów społecznościowych,
  • na rozmaitych stanowiskach, które wymagają rozwiniętych zdolności komunikacyjnych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • historia
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kognitywistykę można studiować na kilku polskich uczelniach. Nasz program w sposób oryginalny łączy wiedzę kognitywistyczną z umiejętnościami projektowania poznawczo zoptymalizowanych rozwiązań internetowych. U nas dowiesz się nie tylko tego, jak działa umysł – nauczysz się też, jak swoją wiedzę stosować w praktyce. Pokażemy Ci, jak przeprowadzać badania okulograficzne (eyetrackingowe) i biometryczne, a ich wyniki wykorzystywać w pracy zawodowej. Wejdź na stronę: kognitywistyka.usz.edu.pl