• 01 LUT 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Językoznawstwa

  Wydział: Wydział Humanistyczny

  Informacje o kierunku:

  Cel

  Kształtowanie i rozwijanie  kompetencji komunikacyjnych w języku polskim od prostych po złożone działania receptywne, produktywne i interakcyjne w formie ustnej i pisemnej. Poznanie wiadomości z realioznawstwa Polski. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozpoznawania kontekstów socjokulturowych w języku polskim.

  Opis kursu

  Kurs języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania obejmuje 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.). Zajęcia planowane są na piątki (zajęcia popołudniowe) i soboty (godziny dopołudniowe): 15 x 2 godziny.

  Uczestnicy

  Osoby dorosłe (mające ukończone 18 lat) zainteresowane nauką języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania (poziomy A0, A1, B1).

  Prowadzący

  Lektorzy języka polskiego jako obcego.

  Organizacja:

  Czas trwania:  październik 2021 – styczeń 2022
  Opłaty: 650 zł
  Dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku).
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  • Dokument tożsamości – do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach).
  • Wiza lub karta pobytu uprawniająca do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – do wglądu.

  Sposób składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: plus@usz.edu.pl

  Skan wypełnionego i podpisanego formularza należy przesłać do 25.09.2021 r.

  Potwierdzenie wniesienia opłaty (kopia/ skan) należy przesłać do 30.09.2021 r.

  Załączniki:   Formularz zgłoszeniowy

  Termin rozpoczęcia zajęć : 01.10.2021 r.
  Terminy zajęć: piątki lub soboty od 01.10.2021 r.
  Kontakt:

  Agnieszka Szczaus, kierownik kursu

  e-mail: plus@usz.edu.pl

  pokój: 204, al. Piastów 40b/bud. 4, 71-065 Szczecin

  telefon: 91 444 2665

  e-mail: agnieszka.szczaus@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak