• 30 MAR 17

  Studia drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem pozwalają na rozwinięcie praktycznej umiejętności biegłego posługiwania się językiem włoskim. Umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy o języku, historii, geografii i religii Włoch, a także elementów ogólnej wiedzy o chrześcijaństwie. Studia te są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Bari (Włochy).
  W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia częściowych studiów zagranicznych (semestr) w ramach programu Erasmus na uczelniach we Włoszech (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.). Studia dają znajomość języka w takim stopniu, że absolwent może podjąć dalszą naukę w Uniwersytecie w Bari. Absolwenci będą też mogli, w oparciu o uzyskaną wiedzę, uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych w Uniwersytecie w Bari.

  Kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Filologicznym

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: praktyczna nauka języka włoskiego, historia literatury włoskiej, historia Włoch, historia literatury chrześcijańskiej

  Możliwości zatrudnienia: absolwent kierunku może podejmować pracę w różnorodnych dziedzinach życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej. Może animować kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej; uczyć języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (w szkołach – po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego); pracować w biurach turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • mediacja językowa, kultura i turystyka

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Do postępowania mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach z wykładowym językiem włoskim.

  Absolwenci innych kierunków winni: (1) przedstawić certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie C1 albo (2) zdać egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 przeprowadzony przez Katedrę Italianistyki WT US.


  Dodatkowe informacje:

  brak