• 27 KWI 18

  „Informatyka” i „biznes” to połączenie dwóch bardzo cennych z punktu widzenia pracodawców obszarów kompetencyjnych. Nowoczesne technologie wkraczają niemal w każdą dziedzinę życia, więc zapotrzebowanie na specjalistów z umiejętnościami informatycznymi stale rośnie. Ekonomia natomiast dostarcza wiedzy o otaczającym nas świecie, o tym jak identyfikować potrzeby, korzystnie tworzyć i dostarczać produkty, aby ich odbiorca był zadowolony. A zadowolony klient to podstawa każdego dobrego biznesu!

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Program nauczania został dobrany tak, aby dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności niezbędne do tworzenia użytecznych informatycznych rozwiązań biznesowych. Absolwent zna zasady i narzędzia niezbędne na każdym etapie wytwarzania oprogramowania, tj. analizy wymagań, projektowania, implementacji i testowania. Absolwent potrafi programować, projektować bazy danych i przetwarzać dane, analizować i modelować procesy biznesowe, a także projektować komunikację z użytkownikiem. Absolwent zna prawa ekonomii, reguły marketingu i zarządzania oraz umie je wykorzystać zarówno w celu tworzenia aplikacji biznesowych, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Program studiów „Informatyka w biznesie” przewiduje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

  • „Programowanie aplikacji biznesowych” – absolwent(ka) tej specjalności posiada dodatkowo specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu technik twórczego rozwiązywania problemów, projektowania interfejsów graficznych, tworzenia serwisów internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne i aplikacji chmurowych, a także programowania zespołowego oraz zaawansowanych metod i technik testowania oprogramowania.
  • „Internet i media społecznościowe w biznesie” – absolwent(tka) tej specjalności posiada dodatkowo specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania przedsięwzięć internetowych, platform oraz narzędzi mediów społecznościowych i biznesu elektronicznego, a także pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych, analityki internetowej, e-marketingu i kreatywnego projektowania treści reklamowych.

   

  KARIERA i PRACA

  Absolwenci kierunku „Informatyka w biznesie” otrzymują wykształcenie dające szansę na podjęcie bardzo dobrze płatnej pracy w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym:

  • programisty,
  • testera oprogramowania,
  • webmastera,
  • analityka oraz projektanta aplikacji i serwisów internetowych,
  • specjalisty ds. mediów społecznościowych i biznesu elektronicznego,
  • specjalisty ds. e-marketingu,
  • specjalisty ds. kreowania wizerunku internetowego,
  • i wieli, wieli innych.

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • Programowanie aplikacji biznesowych
  • Internet i media społecznościowe w biznesie

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Wyróżnikiem dla tego kierunku jest duża liczba zajęć praktycznych w salach komputerowych, nowoczesne oprogramowanie, projekty indywidualne i zespołowe realizowane pod kierunkiem doświadczonej kadry dydaktycznej i praktyków. Instytut Informatyki w Zarządzaniu prowadzi badania naukowe w zakresie zastosowania technik neuronauki poznawczej w ekonomii i posiada laboratorium wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wydział aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym. Program nauczania był konsultowany z ekspertami z branży informatycznej i dostosowany do aktualnych wymagań rynkowych.