• 04 CZE 19

  Studia na kierunku informatyka gwarantują szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów informatycznych ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, baz danych, grafiki komputerowej i projektowania gier.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
  Ponadto poznasz klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce.
  Poza przygotowaniem informatycznym absolwent posiadać będzie również przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w biznesie.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w firmach, w których takie narzędzia są wykorzystywane,
  – agencjach reklamowych,
  – studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych.
  Mogą także tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe.

  Profil studiów: ogólnoakademicki


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.