• 06 CZE 19

  Kierunek wyposaża studenta w podstawowe elementy warsztatu naukowego historyka. Student zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej w poszczególnych epokach historycznych. Podczas studiów student zalicza wybrany blok monograficzny, któ­rego celem jest poszerzenie wiedzy z wybranego zakresu historii poprzez skupienie się na wybranych aspektach dziejów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
  • wyjaśniać przyczyny zjawisk zachodzących w przeszłości i współcześnie,
  • pracy archiwisty (po wybraniu specjalności archiwistyka).

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – placówkach muzealnych i kulturalnych,
  – archiwach państwowych i zakładowych,
  – organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
  – szeroko rozumianych mediach, oraz we wszelkich typach szkół.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • pomorskie dziedzictwo kulturowe;
  • archiwistyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Historia to jeden z najsilniejszych kadrowo kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim