• 06 LIS 17

  Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami warsztatu historyka, nabywają wiedzę z historii politycznej, społecznej i gospodarczej z podziałem na poszczególne epoki historyczne. W trakcie studiów można wybrać specjalności: archiwistyka i nauczycielska.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
  • wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie,
  • pracy archiwisty (po wybraniu specjalności archiwistyka),
  • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje..

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach muzealnych i archiwalnych,
  • archiwach państwowych i zakładowych,
  • organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
  • szeroko rozumianych mediach,
  • oraz we wszystkich typach szkół (po ukończeniu studiów II poziomu).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • archiwistyka;
  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Historia to jeden z najsilniejszych kadrowo kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwenci historii są poszukiwani na rynku pracy, ponieważ ich kompetencje oraz doskonale rozwinięte umiejętności analizy i syntezy są przepustką do kariery nie tylko w nauce, ale i w innych branżach.