• 18 LIS 19

  Absolwent kierunku jest przygotowany do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskania licencji „Pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”. Znajdują zatrudnienie w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami: wyceną, zarządzaniem i pośrednictwem.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
  • wyceniać nieruchomości,
  • zarządzać nieruchomościami,
  • procedur obrotu nieruchomościami,
  • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,
  • zasad i procedur gospodarki nieruchomościami.
  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
  • agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,
  • firmach prywatnych zajmujących się obr otem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości lub inwestowaniem w nieruchomości.

  Ponadto nasi studenci samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarządzają nieruchomościami lub/i pośrednictwa w obrocie
  nieruchomościami po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Absolwenci mają możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości bez konieczności odbywania dodatkowych studiów podyplomowych. Wykładowcy posiadają licencje państwowe z zakresu wyceny nieruchomości. Wśród wykładowców, którzy posiadają licencje państwowe z zakresu wyceny nieruchomości, występują pracownicy z dużym doświadczeniem, w tym dr W. Kuźmiński – były prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.