• 07 LIS 17

  Global communication to kierunek z wykładowym językiem angielskim, łączący poszerzenie horyzontów myślowych z wiedzą praktycznie użyteczną oraz wiedzę kulturową z władaniem wieloma językami. Połączenie tych cech jest atutem na rynku pracy, poszukiwanym przez pracodawców, jak również wspiera wszechstronny rozwój osobisty.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz drugim językiem obcym na poziomie biegłości B1 i trzecim na poziomie A2,
  • tworzyć różne rodzaje własnych tekstów w języku obcym,
  • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań, takich jak np. technika i biznes,
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i różnorodności kulturowej świata w komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych kultur,
  • rozumieć tajniki i zawiłości mowy mediów i polityki

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – doradcy, mediatorzy i specjaliści do spraw obsługi klienta w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu,
  – redaktorzy tekstów technicznych w języku obcym,
  – organizatorzy i pracownicy administracyjni w placówkach oświatowych i kulturalnych, jak również w instytucjach międzynarodowych i ponadpaństwowych, w szczególności w działach odpowiedzialnych za PR, kształtowanie kultury organizacji, kształcenie kadr, organizację, komunikację i współpracę.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  W roku akademickim 2019/20 studenci I roku global communication podejmą dodatkowo naukę języka hiszpańskiego lub chińskiego (360 godzin przez 6 semestrów).