• 22 PAŹ 20

  Global Communication to kierunek z wykładowym językiem angielskim, łączący językoznawstwo z nauką o kulturze. Program studiów umożliwia wszechstronny rozwój osobisty oraz akademicki – zdobywanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych i kulturowych cenionych na współczesnym rynku pracy. Dużym atutem kierunku jest intensywna nauka dwóch dodatkowych językowych obcych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), uzyskaną na praktycznych zajęciach z fonetyki, gramatyki, pisania i konwersacji,
  • posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w różnych dziedzinach praktycznych zastosowań, takich jak biznes, prawo, struktury korporacyjne, instytucje UE, media cyfrowe,
  • różnorodności językowej i kulturowej świata, zdobytej na zajęciach z językoznawstwa stosowanego, pragmatyki porównawczej, socjolingwistyki, komunikacji multimodalnej oraz interkulturowej,
  • prowadzić podstawowe badania naukowe w dziedzinie językoznawstwa nabyte w trakcie warsztatów badawczych,
  •  dwóch dodatkowych języków obcych na poziomie B1 (język obcy I) oraz A2 (język obcy II).

  Przykładowe przedmioty:
  Language Registers and Stylistic Variation, Modality in Communication, Language of Digital Media, Business English, Legal English, Communication in Corporations, Communication in EU Institutions, Discourse and Society, Intercultural Communication, Language Policy and Planning

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:

  • organizacjach i instytucjach międzynarodowych: strukturach UE, strukturach ONZ,
  • organach administracji publicznej: działach współpracy międzynarodowej, biurach projektów i funduszy europejskich, biurach informacji publicznej,
  • międzynarodowych organizacjach pozarządowych (INGO), fundacjach charytatywnych,
  • instytucjach kultury, placówkach kulturalno-oświatowych,
  • przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym,
  • agencjach marketingowych i reklamowych,
  • wydawnictwach.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studenci wybierają dwa dodatkowe języki obce z następującej oferty: język chiński, rosyjski, francuski, hiszpański lub niemiecki. Ilość grup językowych proponowanych dla danego roku może być różna, w zależności od liczby studentów i ich preferencji.