• 07 LIS 17

  Fizyka pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi oraz we Wszechświecie, co ma zastosowanie praktyczne. Absolwent kierunku fizyka rozumie zjawiska fizyczne i posiada umiejętność ich zastosowania w praktyce. Jest przygotowany do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów komputerowych) oraz doświadczalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad, według których przebiegają zjawiska fizyczne, metod ich badań oraz poznasz sposoby ich modelowania (fizyka doświadczalna i teoretyczna),
  • jak funkcjonuje organizm człowieka i poznasz metody diagnozowania (fizyka medyczna),
  • jakie zjawiska występują w nanomateriałach i jakie są metody ich wytwarzania (nanotechnologia i fizyka materiałów),
  • zasad działania reaktorów jądrowych oraz metod ich modelowania (fizyka i inżynieria jądrowa)

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – placówkach naukowych i laboratoriach,
  – firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych,
  – szpitalach i laboratoriach medycznych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • fizyka doświadczalna i teoretyczna;
  • fizyka medyczna; nanotechnologia i fizyka materiałów;
  • fizyka i inżynieria jądrowa

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Studiowanie fizyki pozwala zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym świecie i daje bardzo szerokie możliwości dalszego kształcenia oraz ciekawe perspektywy pracy, w szczególności związane z nowymi technologiami. Metody badań, modelowania i analizy problemów poznane w trakcie studiów na kierunku fizyka mogą być wykorzystane także w dziedzinach nie związanych ściśle z fizyką.