• 10 MAJA 19

  Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów komputerowych) oraz doświadczalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii eksperymentalnej,
  • posługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
  • stawiać hipotezy naukowe,
  • planować i wykonywać doświadczenia,
  • interpretować uzyskane wyniki badań.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • laboratoriach: analitycznych, diagnostycznych, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
  • stacjach hodowli roślin i zwierząt,
  • przedsiębiorstwach nasiennych,
  • firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych,
  • uczelniach wyższych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • fizyka doświadczalna i teoretyczna;
  • fizyka medyczna; nanotechnologia i fizyka materiałów;
  • fizyka i inżynieria jądrowa

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Studiowanie fizyki pozwala zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym świecie i daje bardzo szerokie możliwości dalszego kształcenia oraz ciekawe perspektywy pracy, w szczególności związane z nowymi technologiami. Metody badań, modelowania i analizy problemów poznane w trakcie studiów na kierunku fizyka mogą być wykorzystane także w dziedzinach nie związanych ściśle z fizyką.