• 10 MAJ 19

  Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów komputerowych) oraz doświadczalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizy przebiegu zjawisk fizycznych,
  • doboru metod badań procesów fizycznych,
  • modelowania zjawisk fizycznych,
  • programowania strukturalnego i obiektowego,
  • analizy procesów złożonych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach naukowych i laboratoriach,
  • firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych,
  • instytucjach finansowych,
  • szpitalach i laboratoriach medycznych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Student z 14 bloków przedmiotowych ma możliwość wyboru 4 bloków


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Studiowanie fizyki pozwala zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym świecie i daje bardzo szerokie możliwości dalszego kształcenia oraz ciekawe perspektywy pracy, w szczególności związane z nowymi technologiami. Metody badań, modelowania i analizy problemów, poznane w trakcie studiów, mogą być wykorzystane także w dziedzinach nie związanych ściśle z fizyką, w których występują systemy złożone modelowane układami równań różniczkowych (np. finanse, ubezpieczenia, socjologia, meteorologia).