• 07 LIS 17

  Kierunek finanse i rachunkowość jest dla osób, które chcą mieć konkretny zawód, dzięki któremu będą czuć się bezpiecznie na rynku pracy. Kierunek ten to przede wszystkim praktyczna wiedza i konkretne umiejętności niezbędne w każdej jednostce gospodarczej. Finanse i rachunkowość to studia jednocześnie interesujące i racjonalne.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • planowania finansowego, inwestycji, planowania ubezpieczeniowego i emerytalnego, podatków i regulacji prawnych,
  • otoczenia ekonomicznego i monetarnego, zależności w relacji produkt – klient, aspektów behawioralnych w działalności banków, produktów i usług bankowych i agencji bankowych,
  • rachunkowości, kontroli finansowo-księgowej, przepisów prawa finansowego i przepisów prawnych w rachunkowości,
  • finansów publicznych i finansów jednostek samorządu terytorialnego,
  • podatków i ubezpieczeń, pozwalające na przystąpienie do kursów, a następnie egzaminów na licencjonowanego doradcę podatkowego i ubezpieczeniowego.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  – międzynarodowych korporacjach finansowych i ubezpieczeniowych,
  – instytucjach sektora SCC (Centra Usług Wspólnych) i BPO (Business Process Offshoring),
  – instytucjach publicznych zajmują­ cych się finansami, podatkami lub kontrolą,
  – jednostkach budżetowych i księ­gowych samorządu terytorialnego,
  – centrach do obsługi procesów biznesowych, np. księgowości, IT i obsługi klienta,
  – bankach, instytucjach pożyczkowych i instytucjach finansowych,
  – firmach z zakresu doradztwa finansowego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Stacjonarne:

  • bankowość i finanse centrów finansowych (SSC);
  • bankowość i ubezpieczenia; doradztwo finansowe i bankowość;
  • finanse przedsiębiorstw; gospodarka i administracja publiczna;
  • rachunkowość i controlling; rachunkowość i prawo w biznesie;
  • rachunkowość przedsiębiorstw

  Niestacjonarne:

  • bankowość i ubezpieczenia, doradztwo finansowe i bankowość;
  • finanse przedsiębiorstw;
  • gospodarka i administracja publiczna;
  • rachunkowość i prawo w biznesie

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Absolwenci kierunków finansowych znajdują się w gronie najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury i innowacyjnych rozwiązań: laboratorium bankowego, giełdowego i rachunkowego.