• 09 MAJ 19

  Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Studiujący oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii doskonalić może umiejętności racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniała i nadal zmienia bieg dziejów..

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
  • precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować,
  • rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
  • dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach,
  • agencjach reklamowych, agencjach public relations,
  • w administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacjach politycznych i społecznych, w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • historia
  • historia sztuki
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Nasi pracownicy zyskali doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich. Łączymy tradycyjną filozofię z nowymi projektami badawczymi: kognitywistyką i naukami o komunikacji.