• 07 LIS 17

  Studenci iberystyki zdobywają umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim w stopniu biegłym. Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy filologicznej: literackiej, językoznawczej i kulturoznawczej. Ponadto program studiów bogaty jest w tematykę interdyscyplinarną z zakresu historii, geografii, kultury i turystyki krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem hiszpańskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie poruszać w branży tłumaczeniowej (specjalizacja translatorska), a także w świecie turystyki (specjalizacja: język w turystyce w Hiszpanii),
  • pracować w międzynarodowym zespole.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – tłumacze w przedstawicielstwach firm i instytucji z krajów hiszpań­skojęzycznych, rządowych i pozarządowych organizacjach współ­pracujących z tymi krajami,
  – redaktorzy, adiustatorzy bądź korektorzy w wydawnictwach,
  – tłumacze biuletynów, wiadomości,
  – komentatorzy wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznokulturalnych w mediach,
  – pracownicy służb dyplomatycznych i służb celnych,
  – pracownicy biur podróży, linii lotniczych, firm spedycyjnych, w szczególności obsługujących ruch turystyczny z Hiszpanią,
  – lektorzy języka hiszpańskiego

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • język w turystyce Hiszpanii

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  W trakcie zajęć położony będzie nacisk na odrębności dialektalne ję­ zyka, które pozwolą poznać specyfikę kulturowo-cywilizacyjną krajów Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów.