• 07 LIS 17

  W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język rosyjski i orientujących się w realiach społeczno-politycznych panujących w Rosji. Filologia rosyjska to kierunek, na którym można nie tylko kontynuować naukę języka rosyjskiego, ale również nauczyć się go od podstaw. W trakcie trwania studiów studenci mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych, zarówno podczas studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów językowych. Mogą również brać udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  W trakcie studiów:
  • nauczysz się języka rosyjskiego oraz chińskiego, czeskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego bądź szwedzkiego,
  • zdobędziesz wiedzę na temat kultury i realioznawstwa Rosji oraz kraju wybranego dodatkowego języka,
  • poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka,
  • nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – pracownicy biur turystycznych,
  – pracownicy biur tłumaczeń,
  – pracownicy firm call-center,
  – urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
  – pracownicy w mediach: radiu i telewizji,
  – nauczyciele w szkołach językowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • dodatkowy język obcy do wyboru: chiński, czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski oraz szwedzki

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studia filologiczne, poza kompetencjami językowymi, rozwijają również umiejętności organizacyjne, kompetencje społeczne i kulturowe, m.in. poprzez udział w licznych spotkaniach i imprezach przygotowywanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Można do nich zaliczyć Dni Słowiańskie oraz liczne przedstawienia teatralne i koncerty.