• 09 MAJ 19

  W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język rosyjski i znających realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Na kierunku filologia rosyjska można nauczyć się języka od podstaw bądź też kontynuować jego naukę. Studenci mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych zarówno podczas studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów. Mogą również brać udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • języka rosyjskiego oraz drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego,
  • zdobędziesz wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz kraju wybranego dodatkowego języka,
  • poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka,
  • nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • pracownicy biur turystycznych,
  • pracownicy biur tłumaczeń,
  • pracownicy firm call-center,
  • urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
  • pracownicy w mediach: w radiu i telewizji,
  • nauczyciele w szkołach językowych (po ukończeniu studiów II poziomu).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • dodatkowy język obcy do wyboru: szwedzki, chiński, francuski, niemiecki, angielski, włoski

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia filologiczne, poza kompetencjami językowymi, rozwijają również umiejętności organizacyjne, kompetencje społeczne i kulturowe, m.in. poprzez udział w licznych spotkaniach i imprezach przygotowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Można do nich zaliczyć Dni Słowiańskie oraz liczne przedstawienia teatralne i koncerty. Istnieje możliwość organizacji zajęć w trybie popołudniowym, co daje możliwość łączenia nauki na dwóch kierunkach studiów, jak również łączenia pracy z nauką na studiach stacjonarnych.