• 07 LIS 17

  Według Międzynarodowej Organizacji Frankofonii język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata. Obecnie 220 milionów osób posługuje się językiem francuskim, z czego aż 60% ma mniej niż 30 lat. Język francuski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu oraz wielu innych organizacji międzynarodowych. Dlatego międzynarodowy rynek pracy poszukuje absolwentów, którzy biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
  • używać języka włoskiego lub hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym (już od I roku studiów),
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalizacja translatorska), w obszarze edukacji szkolnej (specjalizacja nauczycielska), a także w świecie biznesu (specjalizacja e-turystyka oraz prawo i ekonomia),
  • pracować w międzynarodowym zespole.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych na eksporcie produktów lub usługach transportowych,
  – branży turystycznej i hotelarskiej,
  – branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni i pisemni),
  – środkach masowego przekazu (media, agencje reklamowe) i instytucjach kultury

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • translatorska;
  • nauczycielska;
  • język francuski w biznesie – e-turystyka;
  • język francuski w biznesie – prawo i ekonomia

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia filologiczne oprócz umiejętności językowych rozwijają umiejętności interpersonalne, kulturowe i organizacyjne (np. pomoc w organizacji Dni Kultury Francuskiej, opieka nad stażystami z Francji).