• 07 LIS 17

  W czasach kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier, dając pewność zatrudnienia. Bogata oferta specjalizacji pozwala na przygotowanie do zawodu: tłumacza, nauczyciela lub eksperta komunikacji interkulturowej (PR, HR, korporacje międzynarodowe). Zainteresowani kulturą celtycką mogą rozwijać znajomość języków (walijski, irlandzki) i kultur obszaru celtyckiego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
  • pracować w międzynarodowym zespole,
  • posługiwać specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań,
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i różnorodności kulturowej świata w komunikacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych kultur

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  – środkach masowego przekazu,
  – turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
  – szkołach
  – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kształcenie nauczycielskie w zakresie języka angielskiego
  • kształcenie translatorskie
  • komunikacja globalna (tylko studia stacjonarne)
  • studia celtyckie (tylko studia stacjonarne)

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Filologia angielska jest kierunkiem otwierającym drogę do zatrudnienia w różnych zawodach (nauczyciel, tłumacz, HR, PR, itd.). Absolwenci anglistyki, ze względu na wysoki poziom znajomości języka, są chętnie zatrudniani przez firmy międzynarodowe na różnych stanowiskach. Dyplom anglistyki otwiera także drogę do karier międzynarodowych