• 09 MAJ 19

  W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier. Bogata oferta specjalności pozwala na przygotowanie do zawodu tłumacza, nauczyciela lub eksperta komunikacji interkulturowej (PR, HR, korporacje międzynarodowe). Zainteresowani mogą rozwijać znajomość kultur i języków celtyckich (walijski, irlandzki) i obszaru celtyckiego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
  • pracować w międzynarodowym zespole,
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach oraz we współpracy
  z przedstawicielami różnych kultur,
  • posługiwać specjalistycznym językiem

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  • środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
  • szkołach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • biurach tłumaczeń.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kształcenie nauczycielskie w zakresie języka angielskiego;
  • kształcenie translatorskie;
  • komunikacja międzynarodowa i interkulturowa;
  • studia celtyckie

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Filologia angielska jest kierunkiem otwierającym drogę do zatrudnienia w różnych zawodach (nauczyciel, tłumacz, HR, PR itd.). Absolwenci anglistyki, ze względu na wysoki poziom znajomości języka, są chętnie zatrudniani przez firmy międzynarodowe na różnych stanowiskach. Dyplom anglistyki otwiera także drogę do karier międzynarodowych.