• 22 PAŹ 20

  Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Ponadto studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje w ramach wyjazdów zagranicznych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:

  Praktyczna nauka języka niemieckiego – kurs poszerzony, wybrane problemy literaturoznawstwa,
  wybrane problemy językoznawstwa, zajęcia specjalizacyjne, warsztaty badawcze
  do wyboru.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • tłumacze,
  • nauczyciele języka niemieckiego,
  • animatorzy przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i turystycznym,
  • pracownicy administracyjni w przedsiębiorstwach niemieckojęzycznych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia germańska, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kształcenie nauczycielskie (kontynuacja z pierwszego stopnia);
  • kształcenie translatorskie;
  • język niemiecki w gospodarce i biznesie

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  – dla absolwentów kierunku filologia germańska :  konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  – dla absolwentów innych kierunków:  poświadczona certyfikatem znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 i konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  – w przypadku braku certfikatu: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim na poziomie C1.

  Studia o specjalizacji nauczycielskiej (studia stacjonarne) rekomendowane są dla absolwentów studiów  co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki na kierunku filologia germańska odbywają się zgodnie z programem studiów.