• 07 LIS 17

  Dynamiczny rozwój Pomorza Zachodniego wzbudza zainteresowanie wśród skandynawskich przedsiębiorców. Coraz więcej firm buduje swoje filie na terenie Szczecina, jak również w całym województwie zachodniopomorskim. Ponadto to właśnie Szczecin leży najbliżej Półwyspu Skandynawskiego, co czyni miasto najodpowiedniejszym miejscem dla podejmowania współpracy z krajami nordyckimi. W związku z tym stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język norweski.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem norweskim,
  • tłumaczyć: dokumenty, artykuły prasowe, teksty literackie itp. Ponadto dowiesz się, jak wyglądają podstawy prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa cywilnego, a zajęcia z historii i kultury Norwegii pozwolą Ci lepiej zrozumieć mentalność mieszkańców Skandynawii.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:

  • pracownicy administracyjni w urzędach,
  • pracownicy administracyjni w firmach skandynawskich,
  • konsultanci w instytucjach kulturalnych, w których niezbędna jest znajomość języka norweskiego

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • kontakty językowe w kulturze i biznesie

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studenci studiów norweskich jako drugi język obcy mogą wybrać język obcy do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski. Katedra Skandynawistyki wysyła swoich studentów na studia oraz na praktyki do skandynawskich uczelni partnerskich w ramach programów: Erasmus+ oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Studenci mają szansę wyjechać kilka razy w ciągu toku studiów.