• 09 MAJ 19

  Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie języka, kultury i mentalności mieszkańców krajów nordyckich. Znajomość języka norweskiego jest atutem na rynku pracy ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających ten język, wynikające ze współpracy gospodarczej z krajami nordyckimi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem norweskim,
  • tłumaczyć: dokumenty, artykuły prasowe, teksty literackie itp.
  Ponadto dowiesz się, jak wyglądają podstawy prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa cywilnego, a zajęcia z historii i kultury Norwegii pozwolą Ci lepiej zrozumieć mentalność mieszkańców Skandynawii.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • asystenci tłumaczy i tłumacze,
  • pracownicy administracyjni w firmach skandynawskich,
  • konsultanci w instytucjach kulturalnych, w których niezbędna jest znajomość języka norweskiego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • translatorska;
  • kontakty językowe w kulturze i biznesie

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studenci studiów norweskich jako drugi język obcy mogą wybrać język obcy do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski. Katedra Skandynawistyki wysyła swoich studentów na studia oraz na praktyki do skandynawskich uczelni partnerskich w ramach programów: Erasmus+ oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Studenci mają szansę wyjechać kilka razy w ciągu toku studiów.