• 07 LIS 17

  Kończąc ekonomię, gwarantujesz sobie ciekawe życie zawodowe, które w pełni zależy od Ciebie. Kierunek ten otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Kształcimy, a jednocześnie kształtujemy osobowość. Uczymy, że elastyczność na rynku pracy, umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, a także odwaga w podejmowaniu zadań to kwalifikacje, których oczekuje każdy pracodawca.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podejmować efektywne decyzje, stosując wiedzę ekonomiczną oraz nowoczesne systemy informatyczne,
  • jakie są ekonomiczne, finansowe i organizacyjne możliwości w firmach, a także jak dokonać ich pomiaru,
  • jak prowadzić analizę strategiczną przedsiębiorstwa uwzględniającą otoczenie makro (ogólnoekonomiczne), jak również mikro (konkurencyjne),
  • czym są eksperymenty w ekonomii i jak dowiadujemy się dzięki nim o nas samych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – specjaliści ds. procesu zarządzania produkcją, zasobami ludzkimi czy marketingu (np. Lean Coordinator w firmie Ekornes ASA w Norwegii, HR Administration w Volvo Group Polska czy Dział Marketingu i Reklamy w polskiej firmie Eco Teak),
  – analitycy i asystenci (np. Centrum Analiz Ekonomicznych w Szczecinie oraz Polskie Radio Szczecin SA),
  – księgowi, kontrolerzy finansowi i audytorzy (np. Deloitte SA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Oferujemy specjalności, które są najbardziej poszukiwane przez firmy, możliwość odbycia praktyk i sta­ ży w przedsiębiorstwach. Kierujemy naszych najlepszych studentów na roczne płatne praktyki do USA oraz na studia MBA do Chin. Jako jedyni w regionie organizujemy dla naszych nowych studentów tydzień integracji Freshman Week. Wdrażamy nowoczesne metody nauczania przy współpracy z najlepszymi uczelniami europejskimi – project case study. Studenci kierunku ekonomia działają na wydziale w kołach naukowych: Ekonomii AS, Analiz Gospodarczych, Ekonomii & Ekologii „E2”, Akademickim Kole Naukowym Makroekonomii.