• 09 MAJ 19

  Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów i elastyczność na rynku pracy oraz odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podejmować efektywne decyzje, stosując wiedzę ekonomiczną oraz nowoczesne systemy informatyczne,
  • jak dokonywać analiz mikro- i makroekonomicznych przy zastosowaniu określonych narzędzi, w tym informatycznych,
  • dokonywać selekcji informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
  • tworzenia modeli biznesowych oraz pracy w zespole.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści ds. procesu zarządzania produkcją, zasobami ludzkimi oraz marketingu (np. Lean Coordinator w firmie Ekornes A SA w Norwegii, HR Administration w Volvo Group Polska czy Dział Marketingu i Reklamy w polskiej firmie Eco Teak),
  • analitycy i asystenci (np. Centrum Analiz Ekonomicznych w Szczecinie oraz Polskie Radio Szczecin SA),
  • księgowi, kontrolerzy finansowi i audytorzy (np. Deloitte SA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • ekonomia menedżerska,
  • analityk gospodarczy

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Oferujemy specjalności, które są najbardziej poszukiwane przez firmy, możliwość odbycia praktyk i staży w przedsiębiorstwach. Kieruje my naszych najlepszych studentów na roczne płatne praktyki do USA oraz na studia MBA do Chin. Jako jedyni w regionie organizujemy dla naszych nowych studentów tydzień integracji Freshman Week. Od roku akademickiego 2019/2020 duża liczba zajęć prowadzona jest w formie warsztatów. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.