• 07 LIS 17

  Zakres kształcenia na kierunku ekonomia obejmuje treści kierunkowe, w tym zagadnienia z zakresu: mikro- i makroekonomii, zarządzania, marketingu, nauki o przedsiębiorstwie, analizy ekonomicznej, finansów i rachunkowości, prawa, polityki gospodarczej. W programie studiów przewidziane są również przedmioty specjalnościowe. Nauka skoncentrowana jest na zjawiskach ekonomicznych zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym oraz w przekroju krajowym i międzynarodowym. Uzyskana wiedza dostarcza umiejętności w zakresie metod i technik prowadzenia działalności gospodarczej, jak również analiz ekonomicznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • dokonywania analiz i wykorzystywania ich dla potrzeb racjonalizacji decyzji ekonomicznych,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • biegłego korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych.

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  – korporacjach krajowych i międzynarodowych,
  – instytucjach otoczenia biznesu,
  – przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  – instytucjach rządowych i pozarzą­dowych,
  – przedsiębiorstwach sektora MŚP świadczących usługi biznesowe.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • business economics (w ję­zyku angielskim) – tylko stacjonarne;
  • ekonomia w biznesie;
  • ekonomia międzynarodowa;
  • ekonomika transportu i handlu międzynarodowego
  • analityka biznesowa i doradztwo

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Dzięki ofercie licznych praktyk zawodowych, staży i wolontariatów możliwe jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnej działalności w charakterze niezależnych przedsiębiorców lub konsultantów ekonomicznych.