• 01 CZE 20

  Oferowany kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w szeroko rozumianej branży edukacji, kultury i sztuki. Rozwijające się społeczeństwo potrzebuje profesjonalnych edukatorów, którzy oprócz zręczności plastycznych i obycia ze sztuką i kulturą posiadają kompetencje społeczno – pedagogiczne umożliwiające prace z drugim człowiekiem. Sfera takiej działalności jest bardzo szeroka i obejmuje nauczanie w przestrzeni szkoleniowych placówek niepublicznych oraz instytucji kulturalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków szkoleniowych zarówno w zakresie pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Absolwenci mogą podejmować prace związane z nauczaniem plastyki i techniki, rzemiosła artystycznego, prowadzeniem kół hobbistycznych, malarskich, graficznych, rzeźbiarskich, modelarskich, komputerowych itp.

  Przykładowe przedmioty: rysunek, malarstwo, modelarstwo, techniki rzemiosła artystycznego, prototypowanie, kreatywne pisanie, psychologia widzenia, psychopedagogiczna aspekty projektowania, metodyka edukacji plastycznej i technicznej

  Możliwości zatrudnienia:

  – nauczanie plastyki i techniki w szkołach niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych;

  – prowadzenia zajęć dodatkowych – plastycznych i technicznych w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych;

  – w działach edukacyjnych różnych instytucjach kultury i sztuki, w ogniskach artystycznych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach szkoleniowych;

  – w agencjach i kołach pracy twórczej (reklama, rzemiosło artystyczne, poligrafia);

  – jako freelancer (własna działalność gospodarcza, kreowanie własnej marki) grafik, projektant, artysta-rzemieślnik, bloger/vloger artystyczny;

   

  Kontynuacja nauki: na studiach II stopnia, szczególnie na kierunku Edukacja Artystyczna, którego ukończenie wiązać się będzie z uzyskaniem pełnych kwalifikacji nauczycielskich

  Czas trwania studiów: 6 semestrów

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  plastyka i technika


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia uwzględniają potrzeby rynkowe i nowoczesne podejście do edukacji plastycznej i technicznej – tradycyjnej i cyfrowej. Są jedynym tego typu kierunkiem w regionie województwa Zachodniopomorskiego i pierwszym w Polsce wprowadzającym połączenie obszaru edukacji plastycznej i technicznej.