• 09 MAJ 19

  Economics and IT Applications jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Zasadniczy cel kształcenia to wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy zarówno krajowym, jak i międzynarodowym poprzez przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których podstawowym językiem komunikacji jest język angielski. Studia te zapewniają również praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie zastosowania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podstaw ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania organizacją,
  • wykorzystywać różne systemy i aplikacje informatyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie organizacją,
  • analizować zjawiska rynkowe i podejmować właściwe decyzje biznesowe na podstawie zastosowanych metod i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi IT,
  • zarządzać informacją, projektami, zespołami, ryzykiem. Ponadto poznasz podstawy programowania i projektowania systemów informatycznych, również na urządzenia mobilne.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • analitycy danych,
  • samodzielni analitycy biznesowi,
  • specjaliści ds. oceny i doboru narzędzi informatycznych do wsparcia biznesu,
  • kierownicy różnych szczebli zarządzania,
  • właściciele i pracownicy firm konsultingowych,
  • specjaliści ds. audytu systemów informatycznych w organizacjach.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto: • zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji w biznesie stanowią 25% ogółu zajęć, • wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim przez kadrę uniwersytetu oraz zagranicznych wykładowców, • wspólne zajęcia ze studentami z wymiany międzynarodowej są okazją do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami. • znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.