6 kwietnia 2022 r. w godzinach 9.00-14.00 zapraszamy Cię na Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego
w murach Wydziału Dzień otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Przedstawiciele wydziału, organizacji studenckich, Samorządu Studenckiego oraz Sekcji ds. Rekrutacji w jednym miejscu!
Czekamy na Ciebie stacjonarnie, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji, wyboru kierunku, miejsca studiów czy życia studenckiego.

Zgłoszenia udziału w zajęciach ul. Wąska 13 i Felczaka 3c prosimy przesyłać na adres:

agnieszka.grinn-gofron@usz.edu.pl

Zgłoszenia udziału w zajęciach ul. Wielkopolska 15 Instytut Fizyki prosimy przesyłać na adres:

waldemar.staron@usz.edu.pl

Zgłoszenia udziału w zajęciach ul. Wielkopolska 15 Instytut Matematyki prosimy przesyłać na adres:

malgorzata.wieczorek@usz.edu.pl

Zgłoszenia udziału w zajęciach ul. Mickiewicza 16/18 Instytut Nauk o Morzu i Środowisku prosimy przesyłać na adres:

joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl

 • Lista kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

  Budynek przy ul. Wąska 13 i ul. Felczaka

  Kierunki: Biologia, Biotechnologia, Genetyka i biologia eksperymentalna, Hydrobiology,  Mikrobiologia, Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, Biologiczne podstawy kryminalistyki, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

  Budynek przy ul. Mickiewicza 16/18

  Kierunki: Geologia, Oceanografia, Geografia, Eksploatacja zasobów naturalnych

  Budynek przy ul. Wielkopolska 15

  Kierunki: Fizyka, Matematyka, Optyka okularowa

 • Harmonogram Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wąska 13 i ul. Felczaka

  Instytut Biologii, ul. Wąska

  • 9.00 – prezentacja kierunków: Biologia, Biotechnologia, Genetyka i Biologia Eksperymentalna, Mikrobiologia, Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego, Biologiczne Podstawy Kryminalistyki, Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego, Hydrobiolog
  • 10.00 – wykład – „Dlaczego warto chronić przyrodę?”,
  • 9.00 – 13.00 – zajęcia laboratoryjne z biologii molekularnej,
  • 9.00 – 13.00 – prezentacja makrobezkręgowców wodnych,
  • 9.00 – 13.00 – prezentacja mikrobezkręgowców wodnych,
  • 9.00 – 13.00 – prezentacja mutacji muszki owocowej,
  • 9.00 – 13.00 – prezentacje „Zajrzyj w głąb ciała”,
  • 9.00- 13.00 – warsztaty – “Herbarium Stetinense – kolekcja bioróżnorodności Pomorza w odniesieniu do roślin i grzybów”,
  • prezentacja projektu Ekobarkod,
  • prezentacja projektu Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
  • prezentacja projektu Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska PotamON (parking).

   

  Instytut Biologii, ul. Felczaka

  • 9.00 – 13.00 – prezentacja “Od retorty po bagietkę – historia i zastosowanie szkła laboratoryjnego”,
  • 9.00-13.00 – Prezentacja – „Pokaz hodowli komórek nowotworowych”,
  • prezentacja projektu LABmatura.
 • Harmonogram Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Wielkopolska 15

  9:00 – 10:00, otwarta sala 301 – laboratorium optyczne

  10:00 – 11:00, otwarta sala 34 –  warsztat szlifierski (soczewki okularowe)

  10:15 – 11:00, „Ile jest liczb pierwszych?” wykład popularnonaukowy przygotowany przez członków studenckiego Koła Naukowego Matematyków US, s. 212

  11:00 – 12:00, otwarta sala 33 – gabinet okulistyczny

  11:15 – 11:45, spotkanie z opiekunami pierwszego roku i KNM. Krótka prezentacja Instytutu Matematyki US i kierunku matematyka oraz oferowanych specjalności, s. 212

  12:00 – 13:00, otwarta sala 113 – laboratorium fizyczne

  11:00 – 13:00, otwarte laboratorium ELBRUS – Żubrów 6; akcelerator z ultra wysoką próżnią

  11:00 – 11:45, wykład popularny: “Temperowanie gamy” – dr inż. Marcin Olszewski

  12:00 – 12:45, wykład popularny: “Napęd grawitacyjny” – dr hab. Adam Balcerzak, prof US

  12:00 – 12:45, wykład popularnonaukowy „Algorytm stabilnych małżeństw Gale’a-Shapleya”, dr Arkadiusz Misztela, s. 212

  13:00 – 13:45, wykład popularny: “Ewolucja Wszechświata – struktura rzeczywistości” – dr hab. Tomasz Denkiewicz

 • Harmonogram Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Mickiewicza 16/18

  Prezentacja kierunków: Geografia, (studenci geografii: Radosław Kędzierski, Wiktoria Kacprzak); Oceanografia (studentki oceanografii: Julia Zawadzka, Kamila Kajstura), Geologia (studentka geologii: Anna Tereszko) i Eksploatacja Zasobów Naturalnych – hol M16a (Geocentrum)

   

  Pokaz filmu – sala kinowa M16a (Geocentrum)

  Pokazy – dziedziniec campusu

  1. Georadar jako narzędzie do tropienia skarbów (…i nie tylko) – Koło Naukowe Geologów (Koło Naukowe Geologów: Łukasz Tchórzewski, Patrycja Dziewit, Jakub Szcześniak, Anna Dykas, Maria Kaczyńska)

  2. Sklerometr, czyli niekoniecznie o sklerozie… – badanie wytrzymałości kamieni budowlanych z wykorzystaniem młotka Schmidta – Koło Naukowe Geologów (Koło Naukowe Geologów: Łukasz Tchórzewski, Patrycja Dziewit, Jakub Szcześniak, Anna Dykas, Maria Kaczyńska)

  3. Szuwarek – jak zbadać dno zbiornika wodnego? prowadzący: dr Artur Skowronek, mgr Agnieszka Strzelecka, dziedziniec campusu

  4. Wiertnia Meres, prowadzący: mgr Paweł Osóch, dziedziniec campusu

  5. Ujarzmić pogodę – prezentacja Miejskiej Stacji Meteorologicznej US, prowadzący: dr Szymon Walczakiewicz, dziedziniec campusu

  Pokazy – hol przed aulą 317

  1. Mapowanie środowiska – Drony, sprzęt GPS RTK, GIS – dr hab. Paweł Terefenko, prof. US, dr Andrzej Giza (Koło Naukowe KNG oraz GISior: Wiktoria Kacprzak)

  2. Postery – badania naukowe studentów

  Muzeum Geologiczne US – M16a (Geocentrum)

  Podróż po przeszłości – wizyta w muzeum – dr Robert Woziński

  Referaty – 30a M16a (Geocentrum)

  9:00 – 9:30 Odnawialne źródła energii – czyli nic nie ma za darmo, dr hab. Przemysław Śmietana, prof. US

  9:45 – 10:15 Zjawisko Tsunami – charakterystyka, występowanie, system ostrzegania, dr hab. Tomasz Wolski, prof. US

  10:30 – 11:00 Bagno wciąga – torfowiska bałtyckie w krajobrazie Polski, dr hab. Zofia Sotek, prof. US

  11:15 – 11:45 Śmiechoterapia – wewnętrzne tchnienie radości czyli jak radzić sobie z lękami i stresem, dr hab. Małgorzata Puc, prof. US

  12:00 – 12:30 Systemy dobierania się ludzi w pary, dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

  12:45 – 13:15 Odkrywanie tajemnic dna jezior i innych akwenów, czyli jak zobaczyć niewidzialne z pomocą dźwięków, dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US

  13:30 – 14:00 Badania głębokich części oceanów, Dr Dominik Zawadzki

  Warsztaty – obowiązują wcześniejsze zapisy (joanna.dudzinska-nowak@usz.edu.pl)

  • Polska, czyli mineralogiczne Eldorado, prowadzący: mgr inż. Łukasz Maciąg, (studenci geologii: Jakub Świętoń, Joanna Lipkiewicz) sala 218 M16a (max 16 osób)
    zajęcia w godzinach: 9.00-9.25, 9.30-9.55, 10.00-10.25, 10.30-10.55, 11.00-11.25,11.30-11.55, 12.00-12.25, 12.30-12.55, 13.00-13.25, 13.30-13.55
  • Poznaj grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry, prowadzący: dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US, sala 213 M16a (max 12 osób)
   zajęcia w godzinach: 9.00-9.25, 9.30-9.55, 10.00-10.25, 10.30-10.55, 11.00-11.25,11.30-11.55
  • Pęcherzyki gazów w morzu; czy mogły utworzyć życie?, prowadzący: dr hab. Roman Marks, prof. US, sala 310 M18 (max 10 osób)
   zajęcia w godzinach: 10.00-10.25, 10.30-10.55, 11.00-11.25,11.30-11.55, 12.00-12.25, 12.30-12.55
  • Organizmy Morza Bałtyckiego, prowadzący: dr hab. Małgorzata Bak, prof. US,(studenci oceanografii: Patrycja Gajewska, Filip Ginalski)  sala 209 M16a (max 12 osób)
   zajęcia w godzinach: 9.00-9.25, 9.30-9.55, 10.00-10.25, 10.30-10.55, 11.00-11.25,11.30-11.55, 12.00-12.25, 12.30-12.55, 13.00-13.25, 13.30-13.55

Do zobaczenia
na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego