6 kwietnia 2022 r. w godzinach 9.00-14.00 zapraszamy Cię na Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego
w murach Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej 71-79.

Przedstawiciele wydziału, organizacji studenckich, Samorządu Studenckiego oraz Sekcji ds. Rekrutacji w jednym miejscu!
Czekamy na Ciebie stacjonarnie, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji,
wyboru kierunku, miejsca studiów czy życia studenckiego.

Zgłoszenia udziału w zajęciach prosimy przesyłać na adres:

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – aleksandra.raba-schulze@usz.edu.pl
Instytut Socjologii – kalina.kukielko@usz.edu.pl
Instytut Pedagogiki – barbara.chojnacka@usz.edu.pl
Instytut Psychologii – dawid.subocz@usz.edu.pl

 • Harmonogram Wydziału Nauk Społecznych ul. Krakowska 71-79

  Punkty informacyjne poszczególnych kierunków w holu (parter) przed wejściem do Wydziału Nauk Społecznych ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin.

  Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

  • „Oględziny kryminalistyczne” (jak pracuje technik kryminalistyczny) – sala 177 (I piętro)
  • Stoisko informacyjne kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – hol parter

  Kierunek bezpieczeństwo narodowe:

  • strzelnica laserowa- sala 107 ICK
  • Stoisko informacyjne kierunku Bezpieczeństwo narodowe – hol parter

  Kierunek management instytucji publicznych i PR:

  • sztuka autoprezentacji: „Tajniki zdjęć biznesowych”, (sesja fotograficzna) – sala 006
  • Stoisko informacyjne kierunku Management instytucji publicznych i PR – hol parter

  Kierunek politologia:

  • „Jak wybierać” – Pracownia Badań Wyborczych- sala131,
  • Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych. Dodatkowo: quiz FaceApp – odgadnij mix jakich polityków masz przed sobą; (gadżety/nagrody za aktywność). Mini pokaz filmowy/prezentacja dotychczasowych ciekawych aktywności studenckich – wskazanie na „smaczki” tj. „sala kinowa”.
  • Stoisko informacyjne kierunku Politologia – hol parter

  Kierunek socjologia, socjotechnika i oddziaływanie społeczne, Social Sciences:

  • Profilaktyka Palenia – dr hab. Urszula Kozłowska – warsztaty o godz. 10:30 i 11:30; grupy po 15 osób (sala 246)
  • Analiza danych społecznych – dr hab. Arkadiusz Kołodziej – 3 grupy w godzinach 11.45 do 13.15 (sala 247)

  Kierunki pedagogiczne:         

  PREZENTACJA PRACOWNI – pracownie będą otwarte w godz. 10:00 – 14:00. Odbywać się nich będą zajęcia oraz aktywności, do których goście mogą dołączyć. 

   • Pracowania plastyczna – dr Mikołaj Materne – sala 023 
   • Pracownia multimedialna – dr Aleksander Cywiński – sala 011 

  WYKŁADY/ WARSZTATY:

  Sala 026

  • 10.15 – 10.45 Raise Three Fingers! Post-milenialsi na igrzyskach śmierci” – dr Aneta Makowska 
  • 11.00 – 11.30  O dziele sztuki i tworzeniu – dr Mikołaj Materne 
  • 11.30 – 12.00 Czy możemy wychować zwierzę? – dr Aleksander Cywiński 

  Sala 027

  • 10.15 -10.45 Bajki o życiu, życie w bajkach – dr Edyta Sielicka 
  • 11.00 – 11.30 Psychospołeczne konsekwencje izolacji penitencjarnej i nieformalne sposoby ich redukowania przez osoby osadzone   – dr Aneta Jarzębińska 
  • 11.30 – 12.00 Wczesne wspomaganie rozwoju – dr Agata Chilman 
  • 12.00 – 12.30 „Nie wolno się tak złościć!” Jak szanować dziecko i jego emocje – dr Małgorzata Wałejko 

  PUNKTY INFORMACYJNE KIERUNKÓW – parter, przy Wypożyczalni

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
  • Pedagogika specjalna 
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Praca socjalna 
  • Pedagogika ogólnoakademicka 
  • Animacja kultury 
  • Edukacja artystyczna 

  STOISKA KÓŁ NAUKOWYCH:

  • Koło Naukowe Edukacji Artystycznej ArtPeak
  • Koło Animatorów Czasu Wolnego „Pasja”
  • Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego US
  • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „emPOWERment”
  • Koło Naukowe Resocjalizacji

  ZWIEDZANIE GALERII 

  Kierunek psychologia:

  • warsztaty: wokół tematu psychologii uważności, emocji, redukcji stresu dla 15-20 osób; około 30-40 minut (możliwość zrobienia kilku tur, jeśli będzie zainteresowanie)
  • wykład z zakresy psychologii (40-45 minut)

  Koła naukowe – prezentacja – hol I piętro

  Prezentacja pracowni naukowo-dydaktycznych:

  • Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych, Pracowania plastyczna – dr Mikołaj Materne – sala 023, Pracownia multimedialna – dr Aleksander Cywiński – sala 011

Do zobaczenia
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego