6 kwietnia 2022 r. w godzinach 9.00-14.00 zapraszamy Cię na Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego
w murach Wydziału Humanistycznego przy ul. ul. Krakowska 71-79 oraz ul. Piastów 40 b, bud. 3 i 4

Przedstawiciele wydziału, organizacji studenckich, Samorządu Studenckiego oraz Sekcji ds. Rekrutacji w jednym miejscu!
Czekamy na Ciebie stacjonarnie, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące
rekrutacji, wyboru kierunku, miejsca studiów czy życia studenckiego.

Zgłoszenia udziału w zajęciach prosimy przesyłać na adres:

Kierunki: archeologia, historia, media i cywilizacja, stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością – email: tomasz.slepowronski@usz.edu.pl

Kierunek filozofia – email: artur.kosecki@usz.edu.pl

Kierunek kognitywistka komunikacji – email: maja.kasjanowicz@usz.edu.pl

Kierunki z budynku Piastów 40b – email: michal.baran@usz.edu.pl

 • Lista kierunków realizowanych na Wydziale Humanistycznym US

  Budynek przy ul. Krakowska 71-79

  Kierunki:  archeologia, historia, media i cywilizacja, stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością, menedżer dziedzictwa kulturowego, filozofia, kognitywistka komunikacji,

  Budynek przy ul. Piastów 40 b, bud. 4

  Kierunki: filologia polska, studia pisarskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami, bałtyckie studia kulturowe, filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, przekład rosyjsko-polski, filologia angielska, Global Communication (w j. angielskim), filologia hiszpańska, filologia norweska, filologia romańska z językiem obcym do wyboru, filologia romańska, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem,

  Budynek przy ul. Piastów 40 b, bud. 3

  Kierunki: filologia germańska, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie,

 • Harmonogram Wydziału Humanistycznego al. Piastów 40B budynek 3 (sala konferencyjna Biblioteki Międzywydziałowej)

  Kierunek filologia germańska, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie (sala konferencyjna Biblioteki Międzywydziałowej)

  • 10.00-11.30 – Warsztat kulturoznawczo-językowy, dr Paulina Cioroch, mgr Barbara Witek, mgr Isabel Weber, ok. 30 os.
 • Harmonogram Wydziału Humanistycznego al. Piastów 40B budynek 4

  Kierunek filologia polska (sala 1)

  • 10.00 – 10.05 – otwarcie spotkania, wprowadzenie – dr hab. Piotr Krupiński, prof. US
  • 10.05 – 10.15 – prezentacja kierunku filologia polska – dr Agnieszka Szlachta
  • 10.15 – 10.30 – Świat widziany przez pryzmat języka – prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
  • 10.30 – 10.45 – Wspólnota przez literaturę – dr Aleksandra Krukowska
  • 10.45 – 11.00 – Polonistka w świecie IT – mgr Kamila Paradowska, absolwentka kierunku filologia polska
  • 11.00 – 11.10 – Media studenckie – dr Konrad Wojtyła, Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US
  • 11.10 – 11.30 – prezentacje kół naukowych
   – Koło Młodych Językoznawców
   – Koło Edukacji Polonistycznej
   – Koło Literatury i Kultury XIX wieku

  Kierunek studia pisarskie (sala 120)

  • 10.00-10.30 – prezentacja kierunku studia pisarskie
  • 10.30-11.30 – Obudzić w sobie pisarza/pisarkę…. Mini-warsztat pisania kreatywnego; prof. dr hab. Inga Iwasiów; 30 osób

  Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (sala 201)

  • 10.00-11.30 – Media regionalne i dziennikarze w Szczecinie, dr Sławomir Iwasiów
   – Pisanie tekstu PR, dr Krzysztof Flasiński (max. 30 osób)

  Kierunek dziennikarstwo i zarządzanie mediami (sala 201)

  • 10.00-11.30 – Pierwszy polski tabloid ukazywał się w Szczecinie, dr Krzysztof Flasiński
   – Pisanie tekstu publicystycznego, dr Sławomir Iwasiów

  Kierunek filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym (sala 13)

  • 10.00-11.30 –  prezentacja kierunku i kół naukowych

  Kierunek lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie (sala 13)

  • 10.00-11.30 –  prezentacja kierunku i kół naukowych

  Kierunek filologia angielska i Global Communication (sala 19)

  • 12.00-13.30 –  prezentacja kierunku i kół naukowych

  Kierunek filologia hiszpańska (sala 15)

  • 12.00-13.30 – Promocja kierunku filologia hiszpańska; dr Barbara Kosik-Szwejkowska, ok. 20 osób

  Kierunek filologia norweska (sala 14)

  • 12.00-13.30 – Warsztaty językowe: Norweski dla początkujących oraz Norweski w podrózy; mgr Karolina Jeżyna oraz mgr Dobrosława Ludwiczak; ok. 15 os.

  Kierunek filologia romańska z językiem obcym do wyboru, filologia romańska  (sala 16)

  • 12.00-13.30 – Dlaczego warto poznawać kulturę francuską?; dr Michał Bajer; ok. 30 osób

  Kierunek italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem  (sala 213)

  • 12.00-13.30 – prezentacja kierunku i kół naukowych
 • Harmonogram Wydziału Humanistycznego ul. Krakowska 71-79

  Kierunek archeologia (sala 976)

  • 9.00-9.20, 11.40-12.00 – prezentacja kierunku archeologia
  • 10.00-10.30 – Co mówią kości?, dr Katarzyna Ślusarska (max. 15 osób)
  • 12.20-12.45 – Studia na archeologii oczami studentów (Koło Naukowe Archeologii)
  • 13.10-13.40 – Współczesne oblicza archeologii (max. 20 osób), dr hab. Grzegorz Kiarszys

  Kierunek historia (sala 067)

  • 09.20-09.40 – Poczet cesarzy rzymskich – Neron, prof. Danuta Okoń
  • 09.40-10.05 – Młodzi historycy – na progu nauki (Koło Młodych Historyków)
  • 12.00-12.20 – Na ile wiedza historyczna może być pomocna w zrozumieniu wojny na Ukrainie?, prof. Eryk Krasucki

  Kierunek media i cywilizacja (sala 067)

  • 10.10-10.30 – Cywilizacja tworzy media – media zmieniają cywilizację, dr Małgorzata Cieśluk (max. 10 osób)
  • 12.50-13.10 – Cywilizacja tworzy media – media zmieniają cywilizację, dr Małgorzata Cieśluk (max. 10 osób)

  Kierunek stosunki międzynarodowe (sala 067)

  • 10.30-10.50 – Jak zrozumieć współczesny świat spoglądając w przeszłość?, dr Barbara Patlewicz (15-20 osób)
  • 11.15-11.35 – Studia na stosunkach międzynarodowych oczami studentów (Koło Aktywny Dialog Międzynarodowy)
  • 13.10-13.30 – Jak zostać dyplomatą?, prof. Anna Szczepańska-Dudziak, 15-20 osób

  Kierunek studia nad wojną i wojskowością (sala 067)

  • 10.50-11.10 – Największy błąd Putina. Militarne aspekty wojny na Ukrainie 2022 r., dr Tomasz Ślepowroński
  • 13.30-13.50 – prezentacja kierunku

  Kierunek filozofia oraz kognitywistka komunikacji (sala 30)

  • 11.30-13.15 – Jak przekazać to, co chcemy przekazać? O wielości interpretacji; mgr Maja Kasjanowicz (30 osób),
  • 11.30 – 13.15 – Psychologia w kognitywistyce i filozofii – seria eksperymentów i zagadek; Koło Naukowe Kognikacja (30 osób)

Do zobaczenia
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego