• 23 SIE 18
  Nowy nabór na studia na US

  24 sierpnia rozpocznie się kolejny nabór na studia stacjonarne: I stopnia, jednolite studia magisterskie, II stopnia oraz studia niestacjonarne na Uniwersytecie Szczecińskim. Rejestracja potrwa do 14 września.


  Lista kierunków, na których będzie prowadzony drugi nabór dostępna jest poniżej:

  LISTA KIERUNKÓW

  Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: kandydaci.usz.edu.pl.

  Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl.