• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących

  Opis kierunku/Program

  W czasie dwóch semestrów można przygotować się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Uczestnicy

  Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe, co najmniej licencjackie i chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wiedzę w zakresie podatków i rachunkowości

  Wykładowcy

  Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy – specjaliści, zapewniający fachową pomoc przy rozwiązywaniu problemów praktycznych

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

  W wypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możliwość organizacji zjazdów w trybie zdalnym.

  Czas trwania
  1 rok, 2 semestry
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objętych programem

  Opłaty

  Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 zł za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r.

  Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów

  Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

  Sposób składania dokumentów

  Dokumenty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Studia Podyplomowe “Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa”

  pok. 420

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin

  Kontakt
  kierownik studiów: dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin

  pok. 408

  e-mail: stanislaw.honko@usz.edu.pl

  tel. 91 444 1986

  sekretariat

  mgr Natalia Suszek

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin

  e-mail: natalia.suszek@usz.edu.pl

  tel. 91 444 1809


  Dodatkowe informacje:

  brak