• 14 PAŹ 20
  Dodatkowy nabór na studia

  14 października 2020 roku ruszają nabory dodatkowe, na kierunkach, których limity nie zostały jeszcze wyczerpane.

  Zapisy na nabory dodatkowe będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy osób już zarejestrowanych w systemie), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić swoje wyniki.

  Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale (lista kontaktów do Komisji znajduje się na koncie w ERK, w bocznym menu) w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

  Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciami (2 szt.)

  Kierunki studiów – nabór dodatkowy 2020

  Lista wymaganych dokumentów.

   

  Powodzenia!