• 08 LIS 17

  Kierunek diagnostyka sportowa jest unikatowy i wpisuje się w wymogi współczesnego sportu amatorskiego oraz profesjonalnego, który jest zorientowany na indywidualizację treningów, a także wymaga implantacji aktualnej wiedzy naukowej z obszaru nauk o kulturze fizycznej do codziennej pracy sztabów treningowych w różnych dyscyplinach sportowych. W trakcie całego cyklu kształcenia studenci będą mieli okazję udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznej i nowoczesnej placówce badawczej (Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka), w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego. W trakcie studiów studenci nabywają kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtują umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
  • analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia procesu szkolenia sportowego.
  Ponadto poznasz nowoczesny warsztat pracy laboratoryjnej wykorzystywanej w procesie szkolenia sportowego, w tym badań opartych na technikach biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, kinezjologii. Pod okiem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich, będących jednocześnie praktykującymi trenerami klubów ligowych oraz reprezentacji narodowych zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych, zapoznasz się ze współczesnymi formami i metodami kształtowania sprawności funkcjonalnej, przygotowania motorycznego oraz metodami wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego. Nabędziesz również wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia testów fizjologicznych oraz współtowarzyszących im testów biochemicznych stosownych w ocenie wydolności fizycznej zawodników.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:
  – klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabów szkoleniowych, wspierających proces treningu sportowego w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
  – ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej osób w róż­nym wieku,
  – placówkach edukacyjnych, takich jak: Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Centra Kształcenia Sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe itp.
  – laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej (ang. sport science)

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Uzyskane kompetencje pozwolą na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów aktywności fizycznej (prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej), diety oraz ewentualnej suplementacji.