• 09 MAJ 19

  Ten unikatowy kierunek, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego sportu amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów, na wiedzę naukową z obszaru nauk o kulturze fizycznej. Studenci mogą uzyskać kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtować umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową;
  • analizować i interpretować wyniki diagnostyczne, niezbędne do efektywnego prowadzenia procesu szkolenia sportowego.
  Ponadto poznasz nowoczesny warsztat pracy laboratoryjnej wykorzystywanej w procesie szkolenia sportowego, w tym badań opartych na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, kinezjologii. Pod okiem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich, będących jednocześnie praktykującymi trenerami klubów ligowych oraz reprezentacji narodowych zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych, zapoznasz się ze współczesnymi formami i metodami kształtowania sprawności funkcjonalnej, przygotowania motorycznego oraz metodami wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego. Nabędziesz również wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia testów fizjologicznych oraz współtowarzyszących im testów biochemicznych stosownych w ocenie wydolności fizycznej zawodników.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
  • ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
  • placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe itp.
  • laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej (ang. sport science).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Uzyskane kompetencje pozwolą na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów aktywności fizycznej (prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej), diety oraz ewentualnej suplementacji.