A

Administracja

II stopień

Administracja

I stopień

Animacja kultury

I stopień

Archeologia

II stopień

Archeologia

I stopień

E

Economics and IT Applications

I stopień

Ekonomia

II stopień

Ekonomia

II stopień

Ekonomia

II stopień

Ekonomia

I stopień

Ekonomia

I stopień

Ekonomiczno-prawny

I stopień

Ekonomiczno-prawny

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

H

Historia

II stopień

Historia

I stopień

M

Management instytucji publicznych i public relations

Wydział Humanistyczny

Matematyka

II stopień

Matematyka

I stopień

Media i cywilizaja

I stopień

Mediacja międzykulturowa

I stopień

Mikrobiologia

II stopień

Mikrobiologia

I stopień

S

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe

II stopień

Stosunki międzynarodowe

I stopień

Studia nad wojną i wojskowością

II stopień

Studia nad wojną i wojskowością

I stopień

Studia pisarskie

I stopień

W

Wychowanie fizyczne

II stopień

Wychowanie fizyczne

I stopień