B

Biologia

Wydział Biologii

Brikolaż ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

E

Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

F

Filozofia

Wydział Humanistyczny

Finanse

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Finanse

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Fizyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny

G

Geografia

Wydział Nauk o Ziemi

H

Historia

Wydział Humanistyczny

J

Językoznawstwo

Wydział Filologiczny

L

Literaturoznawstwo

Wydział Filologiczny

M

Matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny

N

Nauki o polityce

Wydział Humanistyczny

Nauki o zarządzaniu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nauki teologiczne

Wydział Teologiczny

O

Oceanologia

Wydział Nauk o Ziemi

P

Pedagogika

Wydział Humanistyczny

Prawo

Wydział Prawa i Administracji