A

Archeologia

Wydział Humanistyczny

B

Bezpieczeństwo narodowe

Wydział Humanistyczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Humanistyczny

F

Filozofia

Wydział Humanistyczny

H

Historia

Wydział Humanistyczny

K

Kognitywistyka komunikacji

Wydział Humanistyczny

N

Nauki o polityce

Wydział Humanistyczny

P

Pedagogika – profil ogólnoakademicki

Wydział Humanistyczny

Pedagogika – profil praktyczny

Wydział Humanistyczny

Pedagogika specjalna

Wydział Humanistyczny

Praca socjalna

Wydział Humanistyczny

S

Socjologia

Wydział Humanistyczny

Stosunki międzynarodowe

Wydział Humanistyczny

Studia nad wojną i wojskowością

Wydział Humanistyczny